Životní styl a stravovací návyky dnešní doby vede k rozvoji některých onemocnění možná i z důsledku nízké koncentrace nebo dokonce deficitu vitaminu D. Namátková kontrola dětí 5-18 let ukázala, že až 30% dětí má koncentrace vitaminu D nižší než je doporučeno a zhruba 10% z nich má deficit.

Světový konsenzus z roku 2016 vychází z podobných dat a ukazuje vhodnost dávkování minimálně 600 IU vitaminu D denně všem dětem do jednoho roku a také starším, pokud jej nejde doplnit stravou, a to z důvodu zajištění prevence nejen kostních onemocnění, ale i celé řady dalších nemocí.

Pubmed

Fulltext