Kardiovaskulární komplikace představují stále celosvětovou zdravotnickou hrozbu, a to jak na úrovni nemocnosti, tak úmrtnosti obyvatel. V poslední době se ukazuje, že vitamin D by mohl představovat rizikový faktor této skupiny onemocnění.

Článek byl sestaven do formátu stručného přehledu dostupné literatury s cílem popsat roli vitaminu D v patofyziologických dopadech na kardiovaskulární onemocnění: shrnutím a sestavením poznatků z literatury o možných souvislostech.

Udržování optimálních hladin vitaminu D v krvi přispívá ke správné homeostáze ovlivněním metabolismu včetně procesů souvisejících s kardiovaskulárními chorobami. Důkazy dosud nepodporují podávání vitaminu D pro prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, nicméně data dokládají, že udržování optimální hladiny vitaminu D zajišťuje protekci kardiovaskulárního systému.

Pubmed

Fulltext