Existuje určitá vazba mezi nedostatkem vitaminu D a rizikem vzniku a zhoršením roztroušené sklerózy. V této analýze se celkem hodnotilo 12 studií se zařazenými 950 pacienty.

Výsledky ukázaly, že podávání vitaminu D by se mohlo využít v léčbě roztroušené sklerózy, ačkoliv zatím není jasné, jaká dávka je pro pacienty s touto diagnózou vhodná.

Pubmed

Fulltext