Vitamin D se v americké prospektivní studii ukázal jako protektivní faktor u 3.121 asymptomatických pacientů nad 50 let (z většiny muži), kteří podstoupili kolonoskopii. Zhruba 10 % z nich mělo alespoň jednu rakovinnou lézi. Pacienti s vyšším příjmem vitaminu D nad 645 IU denně měli nižší riziko těchto lézí. Studie navíc vyhodnotila význam dietních a režimových opatření v prevenci rakovinných nálezů ve střevě.

Full-text

Pubmed