V modelech na zvířatech bylo prokázáno snížení rizika vzniku diabetu 1. typu při podávání vitaminu D.

Finští lékaři proto provedli observační klinickou studii, kde sledovali 12.055 finských těhotných žen a jejich nově narozených dětí. Data se sbírala první rok života dítěte. Sledovalo se, zda dítě užívá vitamin D, jaká byla dávka vitaminu D užívaná dítětem a jaký byl zdravotní stav dítěte.

Celkem 81 dětem byl diagnostikován diabetes během studie. Suplementací 2.000 IU vitaminu D denně došlo ke snížení frekvence výskytu diabetu 1. typu oproti dětem neužívajícím vitamin D o 78%. Děti užívající doporučenou dávku 2.000 IU vitaminu D denně měli zároveň trojnásobně nižší podezření na výskyt křivice.

Full-text

Pubmed