Experimentální a epidemiologické studie naznačují ochrannou úlohu vitaminu D vzniku kolorektálního karcinomu. Koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (25(OH)D) v krvi, které toto riziko snižují, nejsou známy. Současné doporučované hladiny vitaminu D jsou založeny pouze na poznatcích o vlivu vitaminu D na zdraví kostí. Tato studie hodnotila údaje ze 17 skupin pacientů. Celkem zahrnula údaje od 5.706 pacientů s kolorektálním karcinomem a od 7.107 zdravých lidí jako kontrolní skupiny.

Vědecký tým zjistil, že hladiny vitaminu D menší než 30 nmol/l, které jsou považovány za nedostatečné i pro zdraví kostí,  přináší o 31% vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu ve srovnání s lidmi s vyššími hladinami vitaminu D (50 až 62,5 nmol/l).

Vyšší hladiny vitaminu D statisticky významně snižují riziko kolorektálního karcinomu u žen. U mužů bylo snížení rizika statisticky nesignifikantní. Optimální koncentrace vitaminu D pro snížení rizika kolorektálního karcinomu jsou 75-100 nmol/l.

Pubmed

Full-text