Američtí lékaři sledovali koncentrace vitaminu D u 9.116 pacientů s divertikulózou tračníku (přítomnost drobných výchlipek sliznice tlustého střeva) a 922 pacientů, kterým se tyto divertikly zanítili (divertikulitida) a museli být hospitalizováni.

Divertikulitida (zánět divertiklů) je nebezpečná z důvodu možného vzniku píštěle, abscesu, perforace střev, striktury a sepse a může vést až k úmrtí. V posledních letech vzrůstá výskyt divertikulitidy zejména u mladších jedinců.

Výzkumníci v této studii potvrdili, že pacienti s divertikulózou a nízkými hladinami vitaminu D mají o 51% vyšší riziko vzniku divertikulitidy vyžadující hospitalizaci než pacienti s nejvyššími hladinami vitaminu D.

Výsledky této studie naznačují, že nízká hladina vitaminu D vytváří podmínky pro vznik závažnějších případů divertikulitidy.

 

Pubmed

Full-text