Vitamin D se ukázal jako významný faktor na snížení fibroblastů spojených s rakovinou. Společně s chemoradiací a chirurgickou terapií je suplementace vitaminem D považována za efektivní souběžnou terapii u pacientů s pankeratickým duktálním adenokarcinomem.

PubMed

Full-text