Tato studie si dala za cíl určit vliv vystavení slunci a ultrafialovému záření na riziko vzniku roztroušené sklerózy (RS) u dětí.

Autoři studie srovnávali děti z USA s roztroušenou sklerózou a kontrolní skupinu dětí bez RS. Zjišťovali souvislost mezi časem stráveným venku v létě, používání opalovacích krémů a letní dávky ultrafialového (UV) záření před narozením a rok před diagnózou RS.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 332 dětí s RS a 534 kontrol. Ve srovnání s pobytem venku během posledního léta méně než 30 minut denně byl delší čas strávený venku spojen s výrazným snížením rizika rozvoje RS. Čas strávený v létě venku v trvání 30-60 minut denně snížil riziko rozvoje RS o 52 % (p=0,05), čas strávený v létě venku v trvání 1-2 hodiny denně snížilo riziko RS až o 81 % (p<0,001). Delší čas již nepřinášel vyšší benefit. Autoři uvádí dva možné důvody pro tyto asociace: vliv slunečního záření na vzestup hladiny vitaminu D a imunomodulační účinek ultrafialového světla.

Závěry: Více času na slunci v létě může být silnou ochranou proti rozvoji dětské RS.

Full-text

Medscape