Za posledních několik dekád se vitamin D testoval jako možný antikonvulsivní (protikřečový) prostředek v léčbě epilepsie. Ukazuje se z řady epidemiologických studií, že se vitamin D jeví jako výtečný lék v managementu epilepsie. Na stejný výsledek poukazují klinické studie fáze I. a II. při podávání 5000 IU vitaminu D denně.

Pubmed

Fulltext