Nedostatek vitaminu D se čím dál více objevuje v obecné populaci. Studie sledovala koncentrace vitaminu D u 104 pacientů přijatých na psychiatrická oddělení ve Velké Británii. Zhruba 49 % pacientů mělo nedostatek vitaminu D a 42 % bylo vitamin D insuficientních. Nedostatek vitaminu D je velice obvyklý u pacientů přijatých na psychiatrii, i když zatím nebyla prokázána souvislost s výskytem nebo rozvojem některých chorob.

PubMed

Full-text