Byla provedena rozsáhlá rešerše 15 dostupných studií a metaanalýz. Několik studií prokázalo snížení rizika střední a závažné exacerbace po podávání vitaminu D3 u pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou. Další studie předkládají význam suplementace vitaminem D3 v prevenci onemocnění.

PubMed

Full-text