Nedostatek vitaminu D bývá časté u pacientů se systémovým lupusem (SLE). Dosud se však neprokázala přímá kauzalita mezi etiologií SLE a nedostatkem vitaminu D. Studie provedla analýzu dostupných vědeckých informací z databází se závěrem, že by nedostatek vitaminu D mohl hrát významnou roli v patogenezi SLE a že podávání vitaminu D pomáhá zmírňovat zánětlivé projevy tohoto onemocnění.

PubMed

Full-text