Skupina lékařů provedla metaanalýzu několika klinických studií s cílem zjistit závislost vznik svalových bolestí (myalgie, myopatie) u pacientů užívajících statiny kvůli vysokým hladinám cholesterolu.

Z mnoha klinických studií vybrali 2.420 pacientů užívajících statiny a rozdělili je do dvou skupin – bez myalgie a s myalgií. U obou skupin sledovali hladinu vitaminu D v krvi.

Tato metaanalýza potvrdila, že pacienti, u kterých se objevila myalgie vyvolaná statiny, měli významně nižší hladiny vitaminu D.

Pubmed

Full-text