Systémový lupus erythematodes (SLE) je autoimunitní onemocnění, u kterého se projevuje chronický zánět a poškození tkání. U pacientů se SLE se často vyskytuje nedostatečná hladina vitaminu D. Cílem tohoto článku a metaanalýzy bylo porovnat sérové ​​hladiny vitaminu D u pacientů se SLE a u zdravých osob.

Tato práce zahrnula 34 studií s 2265 pacienty se SLE a 1846 zdravými osobami jako kontrolní skupinou. Sérové hladiny vitaminu D u pacientů byly významně nižší než u zdravých kontrol. Výsledky zůstaly statisticky významné i po různých analýzách citlivosti.

Závěry: Výskyt nedostatku vitaminu D je u pacientů se SLE ve srovnání se zdravými subjekty významně častější, a proto by mělo být užívání vitamínu D součástí léčby pacientů se SLE.

PubMed

Full-text