Tato nová metaanalýza zkoumala účinnost užívání vitaminu D při zmírnění příznaků deprese u dospělých v randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích (RCT). Autoři vyhledali vědecké články v angličtině publikované před dubnem 2022. Do této metaanalýzy bylo zahrnuto 41 RCT s celkem 53.235 pacienty.

Výsledky odhalily pozitivní účinek vitaminu D na symptomy deprese (p < 0,001).

Závěry: Bez ohledu na vysokou heterogenitu se zdá, že suplementace vitaminu D ≥ 2 000 IU denně snižuje příznaky deprese.

Full-text