Covid-19 je pandemie s unikátním rozsahem a jeho řešení je neustále ve vývoji. Starší muži, zejména ti s komorbiditami, jsou náchylnější k rozvoji intersticiální pneumonie, která může vést k syndromu akutní dechové tísně (ARDS). Nicméně ani děti a mladší pacienti nejsou ušetřeni komplikací infekce. V tomto kontextu zjišťovala studie imunomodulační roli vitaminu D.

Tato analýza vědecké literatury ukázala, že vitamin D interaguje jak s vrozeným imunitním systémem aktivací toll-like receptorů, tak zvýšením hladin sekundárních poslů a adaptivního imunitního systému snížením sekrece imunoglobulinů s prozánětlivými účinky a další modulací T lymfocytů.

Slibné výsledky byly rozsáhle popsány v případě suplementace vitaminu D při infekcích dýchacích cest, autoimunitních onemocněních a dokonce i plicní fibróze. Suplementace vitaminu D tak může hrát roli v prevenci a/nebo léčbě infekce skrze modulaci imunitní odpovědi u dospělé i dětské populace.

Pubmed

Fulltext