V klinické studii řečtí lékaři sledovali 532 matek a jejich dětí od doby těhotenství až po 6. rok dítěte. Ukázalo se, že děti matek s nejnižšími hladinami vitaminu D ve 14. týdnu těhotenství měly větší obvod pasu a vyšší BMI (body mass index) ve 4 i 6 letech než děti matek s vyššími hladinami vitaminu D.

Autoři se domnívají, že zajištěním optimálních hladin vitaminu D u těhotných je možné předejít dětské obezitě.

PubMed

Full-text