Celkem 1006 pacientů bylo pozorováno během 128 týdnů. Pacientům s nízkou koncentrací vitaminu D se podávalo pravidelně 50 000 IU vitaminu D týdně a 200 IU vitaminu D v kombinaci s vápníkem dvakrát denně. Pomocí skórovacího hodnocení SLEDAI a SELENA se u suplementované skupiny prokázalo snížení aktivity onemocnění o 21%.

Pubmed

Fulltext