Klinická, placebem kontrolovaná studie poukazuje na možnost snížení výskytu perinatální deprese při podávání vitaminu D3 v dávce 2000 IU denně v poslední fázi těhotenství. Studie sledovala 169 žen před a po porodu.

Pubmed

Fulltext