Případová studie doložila, že pacienti s významně nižší plasmatickou koncentrací vitaminu D jsou náchylnější k tenzním bolestem hlavy a migréně. Vitamin D deficientní pacienti vykazovali vyšší výskyt muskoskeletální bolesti, svalové bolesti a ztuhlosti.

Pubmed

Fulltext