Vitamin D v prevenci a léčbě diabetické neuropatie

Úvod

Úvod

Neuropatie je jedna z nejzávažnějších komplikací diabetu. Podle nejnovějších poznatků může právě nedostatek vitaminu D hrát roli při vzniku a progresi diabetické neuropatie. Zdá se však, že terapeutická suplementace vitaminu D má potenciál tento stav zlepšit. Cílem publikovaného přehledu bylo shrnout dostupné údaje ohledně této problematiky.

Metodika a výsledky

Ve vědecké databázi PubMed byly vyhledány články publikované do září 2021 s použitím kombinací specifických klíčových slov. Řada studií naznačuje, že nedostatek vitaminu D může hrát významnou roli při vzniku periferní neuropatie, vředů diabetické končetiny i kardiovaskulární autonomní neuropatie u pacientů s diabetem 2. typu.

Suplementace vitaminem D se ukazuje jako účinná adjuvantní terapie neuropatické bolesti a může zpomalit nebo zastavit progresi nervového poškození.

Závěrem

Terapie vitaminem D může být u diabetických komplikací spolehlivou možností, i když k potvrzení tohoto y8v2ru je potřeba udělat další prospektivní klinické studie.

PubMed

Fulltext