Obézní ženy jsou obecně náchylnější k bolesti svalů (myalgie) pravděpodobně kvůli významně nižším koncentracím vitaminu D. Proto byla naplánována studie, která hodnotila účinnost vitaminu D spolu s aerobním intervalovým tréninkem v rámci léčby obézních žen s myalgií.

Metodika a zpracování

Celkem 45 obézních žen s nedostatkem vitaminu D a myalgií (ve věku 30 až 40 let) bylo náhodně rozděleno do 3 stejných skupin. Skupina A absolvovala aerobní intervalový trénink se suplementací vitaminu D, skupina B pouze suplementaci vitaminem D a skupina C pouze aerobní intervalový trénink. Všechny účastnice ve všech skupinách byly na nízkokalorické dietě.

Výstupy studie zahrnuly vizuální analogovou škálu (VAS) pro hodnocení bolesti, hladinu vitaminu D v séru a Cooperův 12minutový test chůze pro hodnocení funkční kapacity, zatímco dotazník Short-Form Health Survey byl použit pro hodnocení kvality života.

Výsledky

Autoři zjistili signifikantní snížení intenzity bolesti, zlepšení sérové hladiny vitaminu D a kvality života ve všech skupinách s významným rozdílem mezi skupinou A a jednotlivými skupinami B a C (pouze jednotlivé přístupy). Také zaznamenali významné zlepšení funkční kapacity ve skupinách A a C.

Aerobní intervalový trénink společně se suplementací vitaminu D byl významně účinný pro léčbu obézních žen s myalgií.

Pubmed

Fulltext