Cílem této dvojitě zaslepené, randomizované klinické studie bylo prozkoumat účinek podávání sedminásobně vyšších dávek oproti standardní dávce vitaminu D3 v těhotenství na antropometrické a kostní parametry dětí těchto matek do věku 6 let.

Tato dánská studie sledovala pár matka-dítě a zahrnovala 623 těhotných matek a jejich 584 dětí. Data byla analyzována od ledna 2019 do září 2019.

Skupina žen s vyšší dávkou užívala 2.800 IU vitaminu D3 denně a druhá skupina pouze 400 IU vitaminu D3 denně (standardní dávka) od 24. týdne těhotenství do 1 týdne po narození potomka.

Výsledky: Ve věku 6 let dokončilo klinické sledování 517 dětí (89%). Všichni účastníci byli Dánové a běloši; 261 chlapců a 256 dívek. Analýza výsledků kostního zdraví ve věku 3 a 6 let ukázala, že děti matek užívajících 2.800 IU vitaminu D3 denně měly oproti druhé skupině dětí vyšší BMD (Bone mineral density) i celotělové BMC (Bone mineral content). Největší účinek byl u dětí matek s nedostatkem vitaminu D (<75 nmol/l) a u dětí narozených v zimních měsících.

Závěr: Užívání 2.800 IU vitaminu D3 denně v těhotenství zlepšilo mineralizaci kostí potomků ve věku 6 let ve srovnání se standardní dávkou, což naznačuje, že tento vyšší příjem vitaminu D může později v životě ovlivnit maximální kostní hmotu, riziko zlomenin a riziko osteoporózy.

Full-text

Odborný komentář