Otevřená, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie sledovala 400 zdravých dětí ve věku 3-12 měsíců v období chřipkové epidemie. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina 200 dětí dostávala denně 400 IU vitamínu D v kapkách. Druhá skupina dostávala denně 1.200 IU vitamínu D v kapkách. Lékaři děti sledovali po dobu 4 měsíců a zaznamenávali u nich výskyt a průběh chřipky. Studie prokázala, že děti užívající 1.200 IU vitamínu D denně po dobu 4 měsíců měly významně nižší riziko onemocnění chřipkou – onemocnělo jich pouze 43, zatímco ve skupině s 400 IU vitamínu D až 78. Ve skupině s vyšší dávkou vitamínu D byl průběh chřipky kratší.

Pubmed

Full-text