Dostatečná hladina vitamínu D zvyšuje ochranu před mnoha infekčními chorobami. Tato studie sledovala souvislost mezi koncentrací vitaminu D v séru s infekcí lidským papilomavirem (HPV) na děložním čípku.

V průběhu let 2003-2006 byla v USA sledována data od 2353 sexuálně aktivních žen ve věku 20-59 let, u kterých byl znám stav infekce děložního čípku viry HPV a hladina vitaminu D v séru. Existuje přibližně 40 typů virů HPV, které se označují jako vysoce rizikové (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68) a další, které se označují jako HPV s nízkým rizikem (HPV 6, 11 , 26, 40, 42, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 89 a IS39) podle toho, zda infekce daným kmenem může vést k rozvoji rakoviny děložního čípku, anebo nikoliv.

Výsledky HPV testu ze stěru z děložního čípku byly označeny jako obsahující vysoce rizikovou HPV infekci v případě, že obsahovaly alespoň jeden ze 13 onkogenních typů HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 nebo 68).

Vzorky stěrů byly označeny jako obsahující HPV infekci vakcinového typu (nejčastěji se vyskytující vysoce rizikové kmeny), pokud obsahovaly alespoň 1 ze 4 typů HPV (6, 11, 16 nebo 18), které jsou obsažené v kvadrivalentní vakcíně proti HPV.

Výsledky: Tato studie prokázala, že riziko infekce děložního čípku vysoce rizikovým kmenem HPV je tím vyšší, čím je nižší koncentrace vitaminu D v krvi pacientky.

U pacientek s velkým deficitem vitaminu D (hladina vitaminu D pod 30 nmol/l) měly téměř 3x vyšší riziko infekce HPV vakcinového typu, ženy s nízkou hladinou vitaminu D (30-50 nmol/l) a s mírným nedostatkem vitaminu D (50-75 nmol/l) měly 2,2x vyšší riziko infekce HPV vakcinového typu ve srovnání s těmi, které měly dostatečnou hladinu vitaminu D (>75 nmol/l).

Závěry: Výsledky tohoto reprezentativního vzorku žen v USA potvrzují hypotézu, že nízká hladina vitaminu D je spojena s vyšší rizikem infekce děložního čípku viry HPV u sexuálně aktivních žen.

Poznámka

Cervicovaginální prevalence HPV je spojena s méně než optimálními hladinami sérového vitaminu D.

Pubmed

Full-text