Rizikové faktory vzniku autismu mohou být ze 40-50% zapříčiněny vnějšími podmínkami. Studie ukázala, že u rodičů s nedostatkem vitamínu D je vyšší riziko narození potomka s autismem.