Vitamin D by mohl preventivně působit na vznik kardiovaskulárních onemocnění skrze snížení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), markeru zánětlivých procesů. Výsledek pozorovaný na 924 pacientech ukázal významný vliv vitaminu D na snížení koncentrací CRP.