Výsledky během pozorování dvojčat ukazují, že vznik poruch autistického spektra bude nejspíše významně podmíněn vlivem prostředí, obzvláště v prenatálním vývoji plodu. Jedním z významných faktorů ovlivňující vznik nebo rozvoj autismus u dětí je právě příjem/nedostatek vitamínu D.

DOI