Studie testovala vztah mezi deficiencí vitamínu D a intenzitou benigního paroxysmálního polohového vertiga (BPPV). U 81 pacientů došlo po podávání týdenních dávek 50000 IU vitamínu D po dobu 2 měsíců a poté 50000 IU 1x měsíčně po dobu 6 měsíců k významnému snížení intenzity BPPV. Z toho důvodu autoři doporučují suplementaci vitamínem D při opakující BPPV.