Tento přehledový článek navazuje na předchozí článek a dále zkoumá roli vitamínu D při tvorbě a funkci serotoninu v organizmu. Autoři podávají důkazy o tom, že jak vitamín D, tak i omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA přispívají k tvorbě a správné funkci serotoninu. Jejich nedostatek spolu s genetickými faktory se v kritickém období vývoje mozkové tkáně podílejí na rozvoji neuropsychiatrických onemocnění a depresí.

Autoři doporučují u postižených suplementaci vitamínem D a omega-3 mastnými kyselinami za účelem zmírnění mozkové dysfunkce.

Pubmed

Full-text