Úvod a cíl práce

Vztah mezi vitaminem D a funkčností štítné žlázy postrádá konsensus navzdory rozsáhlým informacím z výzkumu. Nadále tak zůstává do značné míry neprozkoumané, zda hladiny vitaminu D korelují s citlivostí na hormony štítné žlázy. Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi hladinami vitaminu D a citlivostí na hormony štítné žlázy u eutyreoidních jedinců.

Metodika

Do této studie bylo zařazeno celkem 6 452 euthyroidních subjektů. Klinické parametry, včetně tyreotropního hormonu (TSH), volného tyroxinu, 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) a dalších relevantních ukazatelů, byly získány z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) v období mezi 2007-2012. Aby autoři kvantifikovali citlivost na hormony štítné žlázy, vypočítali kvantilový index zpětné vazby štítné žlázy (TFQI), index TSH (TSHI) a index rezistence tyreotropinu tyroxinu (TT4RI).

Výsledky

Subjekty s poruchou citlivosti na hormony štítné žlázy měli snížené hladiny 25(OH)D (TFQI, TT4RI: p <0,05; TSHI: p = 0,05574) po úpravě zkreslujících parametrů. Věkově specifická analýza identifikovala negativní korelace mezi indexem senzitivity na hormony štítné žlázy a 25(OH)D v podskupině 20–60 let, které byly pozitivní v podskupině 60–80 let.

Závěr

Porucha citlivosti na hormony štítné žlázy koreluje se sníženými hladinami vitaminu D u euthyreoidních subjektů, s asociacemi lišícími se podle věku, pohlaví, rasy a BMI.

PubMed

Fulltext