Vitamin D hraje klíčovou roli během těhotenství, od početí po porod a dále, kdy plod přechází z mateřské vrozené imunity do vlastní vrozené a adaptivní imunity. Tento článek poskytuje přehled zjištění získaných ze studie Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART) za období 15 let.

Výsledky ukazují statisticky významné snížení astmatu u potomků ve věku 3 a 6 let při srovnání suplementace vitaminem D (4400 IU/den) se standardním prenatálním multivitaminem s vitaminem D (400 IU/den). Následné analýzy zjistily, že suplementace vitaminem D vedla ke snížení celkových sérových hladin IgE a zlepšení plicních funkcí u dětí ve srovnání s těmi, jejichž matky dostávaly placebo spolu se standardním prenatálním multivitaminem s vitaminem D.

Navíc se ukázalo, že dostatečná sérová hladina vitaminu D již od začátku těhotenství má větší vliv na snížení rizika astmatu u dítěte ve srovnání s dostatkem vitaminu D v pozdějším těhotenství. Autoři upozorňují, že ani dávka 4400 IU vitaminu D denně pravděpodobně není optimální pro dosažení sérové hladiny alespoň 75 nmol/l a pro další klinické studie doporučují použít dávku 6000 IU vitaminu D denně.

Ve studii se také důkladně sledoval výskyt možných nežádoucích účinků. Během studie se nezjistily žádné nežádoucí účinky připisované vitaminu D v této dávce během 3letých a 6letých intervalů sledování, ani u matek, ani u dětí.

Závěry: Autoři doporučují k prevenci dětského astmatu těhotným ženám užívat 4400 IU vitaminu D denně, a to po celou dobu těhotenství již od početí.

Abstrakt