Vypuknutí epidemie COVID-19 způsobilo globální krizi. Ochranná opatření jsou stále neznámá nebo málo efektivní, a tak prevence rizika infekce, progrese a závažnosti onemocnění vystupují do popředí.

Přehled pojednává o roli vitaminu D při snižování rizika COVID-19 a dalších akutních infekcí dýchacích cest a jejich závažnosti. Studie navíc stanovila korelaci hladin vitaminu D s průběhem a úmrtím spojeného s COVID-19 ve 20 evropských zemích k 20. květnu 2020.

Několik studií prokázalo roli vitaminu D při snižování rizika akutních virových infekcí dýchacích cest a pneumonie skrze přímou inhibici virové replikace nebo protizánětlivým či imunomodulačním mechanismem. Metaanalýza ukázala, že doplnění vitaminu D je bezpečné a účinné proti akutním infekcím dýchacích cest.

Pubmed

Fulltext