Autoři této klinická studie si dali za cíl odpovědět na otázku, zda souvisí sérová koncentrace vitaminu D pře otěhotněním s pravděpodobností početí, tzn. s plodností žen. V předchozích studiích se totiž ukázalo, že vitamin D má vliv na reprodukční funkce a plodnost.

Tato komunitní prospektivní kohortová studie z USA zahrnovala celkem 522 žen, které se pokoušely otěhotnět v letech 2010 až 2016. Ženy vyplňovaly online denní a měsíční deníky, dokud neotěhotněly nebo neuplynulo 12 měsíců.

Studie zahrnovala ženy ve věku 30–44 let bez anamnézy neplodnosti. Ženy zapisovaly počet menstruací (krvácení) během studie, aby autoři mohli spočítat počet cyklů do otěhotnění. Těhotenství se diagnostikovalo jednotným domácím těhotenským testem, který účastnice studie obdržely zdarma od autorů studie. Při vstupu do studie se všem ženám změřila sérová koncentrace vitaminu D.

Výsledky: Z 522 žen během studie otěhotnělo 257. Ve srovnání s ženami s hladinou vitaminu D 75–100 nmol/l měly ženy s koncentrací vitaminu D do 50 nmol/l plodnost sníženou o 45 %. Pravděpodobnost, že žena neotěhotnění v nejbližších 6 měsících byla u žen s hladinou vitaminu D <50 nmol/l až 51 %, u žen s hladinou 75-100 nmol/l 28 % a u žen s hladinou vitaminu D >125 nmol/l pouze 15 %.

Závěry: Tato studie je v souladu s předchozími informacemi o snížené plodnosti u žen s koncentracemi vitaminu D pod 50 nmol/l. K vyhodnocení možných reprodukčních výhod podstatně vyšší koncentrace (> 125 nmol/l) jsou zapotřebí další studie.

Full-text