COVID-19 vyvolává závažné respirační příznaky, jako je např. bilaterální pneumonie, spojené s vysokou morbiditou a mortalitou, zejména u pacientů v pokročilém věku.

Nedostatek vitaminu D byl hlášen u několika chronických stavů spojených se zvýšeným zánětem a dysregulací imunitního systému. Vitamin D také moduluje imunitní funkce. Receptor pro vitamin D (VDR) je exprimován většinou imunitních buněk, včetně B a T lymfocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk.

Několik dalších studií předpokládá možný příznivý účinek doplňování vitaminu D u pacientů s COVID-19 za účelem zlepšení imunitní rovnováhy a prevence hyperzánětlivé cytokinové bouře. Některé předběžné studie již ukázaly slibné výsledky při doplňování vitaminu D u hospitalizovaných pacientů s COVID-19.

I přes nedostatek důkazů o vhodných dávkách vitaminu D k léčbě COVID-19 u starších osob považují autoři za nutné standardizovat použití v klinické praxi. U obézních osob a u osob s malabsorpcí (porucha vstřebávání) doporučují suplementovat vyššími dávkami oproti osobám s normální hmotností či normální funkcí střev.

Full-text