Nedostatek vitaminu D je běžně spojován se sarkopenií. Cílem této nově publikované analýzy v prestižním vědeckém časopise JAMA bylo prozkoumat vztah koncentrace vitaminu D v séru s rizikem sarkopenie (úbytek svalové hmoty a síly).

Tato studie byla provedená mezi 295.489 nepříbuznými evropskými účastníky z Biobanky Spojeného království. Hlavním cílem studie bylo zjištění vztahu mezí hladinou vitaminu D a sarkopenií, sekundární cíl se skládal ze síly úchopu, indexu apendikulární svalové hmoty a rychlosti chůze.

Výsledky: Konečné genetické analýzy zahrnovaly 295.489 účastníků (průměrný věk, 56,3 roku; z toho 139.216 žen). Mezi geneticky předpokládanou sérovou koncentrací vitaminu D v séru a výskytem sarkopenie s ukázala křivka ve tvaru písmene L. Riziko sarkopenie rychle klesalo s vyšší koncentrací vitaminu D až do hladiny 50 nmol/l, pak se křivka vyrovnala.

Závěry: V této rozsáhlé studii u dospělých se zjistila nelineární souvislost mezi nízkými hladinami vitaminu D a rizikem sarkopenie.

Full-text