Vitamin D je rozhodující pro vývoj mozku a další vývojové procesy, které mohou ovlivnit budoucí kognitivní funkce. V této studii se sledoval vztah mezi sérovou koncentrací těhotných a hodnotou inteligenčního kvocientu (IQ) jejich dětí ve věku 4–6 let. Američtí autoři sledovali 1.503 zdravých těhotných žen ve druhém trimestru jednočetného těhotenství ( ≥ 34. týden).

Výsledky: Průměrná sérová koncentrace vitaminu D u těhotných před zařazením do studie (23. týden těhotenství) byla 54 nmol/l. Nedostatek vitaminu D se zjistil u 45,6 % těhotných. Každé zvýšení sérové koncentrace vitaminu D o 25 nmol/l se u potomků ve věku 4-6 let projevilo vyšším celkovým IQ o 1,17 bodu, o 1,17 bodu vyšším verbálním IQ a o 1,03 bodu vyšším neverbálním IQ.

Závěr: Sérová koncentrace vitaminu D ve druhém trimestru se projevuje vyšším IQ potomků ve 4. – 6. roce života.

Full-text