Úvod a cíl

Vyčerpávající aerobní cvičení zvyšuje produkci volných radikálů a oxidačního stresu v lidském organismu. Jedním z nejúčinnějších přístupů ke snížení oxidačního stresu vyvolaného vyčerpávajícím aerobním cvičením je suplementace antioxidačně působícími látkami.

Tato studie zkoumala účinek krátkodobé suplementace vitaminu D (Vit D) na antioxidační kapacitu u neaktivních mužů po jedné aktivitě aerobního cvičení.

Metodika

V této klinické studii bylo celkem 24 nesportujících mužů náhodně rozděleno do experimentální (n = 12) a kontrolní (n = 12) skupiny. Testovaná skupina dostávala 2 000 IU Vit D denně po dobu 6 týdnů, zatímco kontrola dostávala laktózové placebo denně se stejnou barvou, a tvarem. Cvičení byla prováděna na běžeckém pásu před a po 6 týdnech suplementace.

Výsledky a závěr

Výsledky ukázaly, že cvičení zvýšilo antioxidační kapacitu u Vit D (P<0,05). Ve srovnání s kontrolou, 6 týdnů suplementace Vit D významně zvýšil superoxiddismutázu (P=0,001), glutathionperoxidázu (P=0,011), katalázu (P=0,018), peroxidázu (P=0,001) a koncentraci Vit D v plasmě (P=0,001).

Krátkodobá suplementace Vit D může být doporučena mužům nesportovcům, kteří se zúčastní vyčerpávajícího aerobního cvičení k zabránění oxidačního poškození.

PubMed

Fulltext