Dysmenorea je pojem, který znamená bolest a nepohodlí během menstruace. Autoři této nové publikace se zaměřili
na posouzení účinků suplementace vitaminu D na zmírnění příznaků dysmenorey.

Autoři provedli komplexní systematické vyhledávání v databázi randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) a vybrali ty studie, které použily k léčbě dysmenorey perorální formy vitaminu D suplementace a porovnávaly je s placebem
nebo standardní péčí. Stupeň menstruační bolesti byl měřen vizuální analogovou stupnicí, tzn. číselnou stupnicí. Metaanalýza zahrnovala 8 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících 695 účastnic.

Výsledky: Kvantitativní analýza ukázala výrazně nižší míru bolesti u pacientek užívajících vitaminu D oproti placebu. Výsledky
analýzy podskupin odhalily, že bolestivost se zmírnila, když průměrná týdenní dávka vitaminu D překročila 50.000 IU. U těchto pacientek došlo ke zmírnění dysmenorey bez ohledu na to, zda vitamin D byl podáván déle nebo méně než 70 dní, a to v jakémkoliv dávkovacím intervalu.

Výsledky: Suplementace vitaminu D podstatně snížilo úroveň bolesti u žen s primární dysmenoreou. Suplementace vitaminu D je alternativní léčba pro zmírnění bolestivých příznaků dysmenorey.

Full-text