Autoři této studie se rozhodli zjistit, zda existuje souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D a poškozením zraku, konkrétně sítnice, u diabetiků 2. typu s diabetickou retinopatií (DR).

Do studie bylo zařazeno 22 pacientů s diabetes mellitus 2. typu bez retinopatie (bez DR); 22 pacientů s neproliferativní DR (NPDR), 22 pacientů s proliferativní DR (PDR) a navíc také 22 zdravých osob jako kontrolní skupina, celkem tedy 88 osob.

Výsledky: Průměrné sérové koncentrace vitaminu D u pacientů bez DR byly 58,4 nmol/l, u pacientů s NPDR 44,7 nmol/l, u pacientů s PDR 35,2 nmol/l a u kontrolní skupiny 62,8 nmol/l. Nízké hladiny vitaminu D významně souvisely se závažností retinopatie a dalšími parametry poškození sítnice.

Závěr: Nízké hladiny vitaminu D v séru statisticky významně korelují s několika parametry poškození zraku pacientů s diabetes mellitus 2. typu – s poškozením sítnice a se zvýšenou závažností diabetické retinopatie (DR).

Full-text