Vitamin D by měl chránit před kognitivním poklesem a demencí. Američtí autoři provedli výzkum u 290 starších lidí, kterým byly naměřeny koncentrace vitaminu D ve čtyřech oblastech mozku.

Výsledky: Hlavní formou vitaminu D ve všech měřených oblastech mozku byl 25(OH)D3. Vyšší koncentrace 25(OH)D3 v mozku byly spojeny s nižší pravděpodobností demence (o 25 %) nebo mírné kognitivní poruchy (o 33 %) při poslední návštěvě před smrtí (vše p ≤ 0,031).

Závěry: Vyšší koncentrace vitaminu D3 v mozku byly spojeny s lepší kognitivní funkcí před smrtí. Je zapotřebí další výzkum, aby se objasnily specifické mechanismy, které jsou základem tohoto potenciálně ochranného vztahu.

Full-text