Nedostatek vitaminu D je dlouho spojován se sníženou imunitní funkcí, která může vést k virové infekci. Několik studií ukázalo, že nedostatek vitamínu D je spojen se zvýšeným rizikem infekce COVID-19. Není však známo, zda léčba vitaminem D může snížit související riziko infekce COVID-19, na kterou se tato studie zaměřuje.

Američtí autoři právě zveřejnili výsledky jejich retrospektivní studie provedené na populaci amerických veteránů, kde ukázali, že suplementace vitamínem D2 a vitaminem D3 byly spojeny se snížením rizika infekce COVID-19 o 28 % a 20 %. Mortalita během 30 dnů od infekce COVID-19 byla výrazně nižší o 33 % u vitaminu D3 a o 25 % u osob užívajících vitamin D2.

Autoři také zjistili, že veteráni, kteří dostávali vyšší dávky vitaminu D měli větší prospěch ze suplementace než veteráni, kteří dostávali nižší dávky. Veteráni s hladinami vitamínu D v krvi mezi 0 a 47,5 nmol/l vykazovali největší pokles rizika infekce COVID-19 po suplementaci vitaminu D.

Závěry: Vitamin D jako bezpečná, široce dostupná a cenově dostupná léčba může pomoci snížit závažnost pandemie COVID-19.

Full-text