Úvod a cíle

Tato meaanalýza si dala za cíl zhodnotit vztah mezi sérovou koncentrací 25-hydroxyvitaminu D[25(OH)D] a výskytem rakoviny žaludku. Pro tento účel byly systematicky prohledávány vědecké databáze s lékařskou tématikou PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science, databáze The China Academic Journals, Wanfang Database of Chinese Academic Journals a další.

Studie vyhledávala publikace případů a kontrol týkající se korelace mezi sérovou koncentrací 25-hydroxyvitaminu D a výskytem rakoviny žaludku a získané údaje byly analyzovány.

Výsledky a závěry

Výsledky 9 studií případů a kontrol, které celkem zahrnuly 671 pacientů, ukázaly, že sérové hladiny 25(OH)D ve skupině s rakovinou žaludku byly nižší než v kontrolní skupině (vážený průměrný rozdíl (WMD) = -8,90, 95% interval spolehlivosti (CI): -11,5, -6,32, p < 0,01). Bylo pozorováno, že riziko nedostatku vitaminu D ve skupině s rakovinou žaludku bylo vyšší než v kontrolní skupině (poměr šancí = 3,09, 95% CI: 1,96, 4,87, p < 0,01).

Nízké koncentrace vitaminu D tak pravděpodobně mohou zvyšovat riziko vzniku karcinomu žaludku. Metaanalýza má samozřejmě jednoznačné limity, a sice nepoužití prospektivního designu a pozorování přímého vlivu podávání testované látky, tedy vitaminu D.

Fulltext

PubMed