Kohortová studie sledovala u 4044 japonských pacientů spojitost mezi koncentrací vitaminem D a rizikem výskytu jakékoliv rakoviny. Výsledky této velké prospektivní studie ukazují na nepřímou úměru mezi těmito hodnotami a uzavírají je tvrzením, že u pacientů s vysokou koncentrací vitaminu D byla pozorována nižší incidence rakoviny.

Full-text

PubMed