Aktuální pandemie COVID-19 nabízí mnoho výzev v oblasti veřejného zdraví, které mohou kromě karantény snížit riziko infekce a úmrtí.

Vyšla publikace shrnující roli vitaminu D při snižování rizika infekcí dýchacích cest, dále poznatky o epidemiologii chřipky a COVID-19, a jak může být suplementace vitamínem D užitečným opatřením.

Vitamin D může snížit riziko infekcí mechanismy zahrnující indukci katelicidinů a defensinů (snižují rychlost replikace virů a koncentraci prozánětlivých cytokinů, které způsobují zánět poškozující sliznici plic).

Observační studie podporují roli vitaminu D, jelikož k vypuknutí infekce došlo v zimě, v období snížené koncentrace 25-hydroxyvitamínu D (25 (OH) D), a že úmrtnost se zvyšuje s věkem a s komorbiditou chronických onemocnění, které jsou navíc spojeny s nižší koncentrací 25 (OH)D.

Doporučuje se, aby lidé s rizikem chřipky a/nebo COVID-19 zvážili užívání 10 000 IU vitamínu D3 denně po dobu několika týdnů, následované 5 000 IU denně. Pro pacienty infikované COVID-19 mohou být vyšší dávky vitaminu D3 užitečné.

Pubmed

Fulltext