Každým rokem se zvyšuje počet studií, zabývajících se asociací mezi nedostatkem vitaminu D a stavbou lidského těla. V roce 2015 vyšla metaanalýza všech dosavadních studií popisujících tuto vazbu.

Celkem bylo nalezeno 29 882 článků, nicméně zahrnuto do analýzy bylo pouze 23 nejlépe zpracavaných publikací. Prevalence nedostatku vitaminu D byla o 35 % vyšší u obézních osob v porovnání s osobami normální tělesné stavby a o 24 % vyšší u pacientů s nadváhou.

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že nedostatek vitaminu D se vyskytuje ve větší míře u obézních lidí nezávisle na věku, zeměpisné šířce a dalších parametrech.

Je známo, že lidé s vyšší tělesnou hmotností potřebují k udržení normální hladiny vitaminu D užívat přibližně dvojnásobné množství vitaminu D než lidé s normální hmotností. Souvisí to zřejmě s tím, že vitamin D náleží mezi vitaminy rozpustné v tucích a v daleko vyšší míře se proto ukládá do zmnožené tukové tkáně těchto osob. Následně pak dochází k jeho nedostatku v krvi.

Pubmed

Fulltext