Výsledky mnoha klinických pozorování uvádí, že vitamin D přispívá k lepším výsledkům přežití u pacientů s kolorektálním karcinomem (KRK).

V této randomizované klinické studii (SUNSHINE study) provedené v 11 centrech ve Spojených státech amerických se sledoval vliv podávání vyšší a nižší dávky vitaminu D3 na progresi onemocnění u 139 pacientů s pokročilým nebo metastatickým kolorektálním karcinomem.

Všichni pacienti dostávali standardní léčbu KRK – chemoterapii. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna skupina dostávala k této standardní terapii navíc jednu tabletu s 8.000 IU vitaminu D3 (cholekalciferol) denně po dobu 14 dní. Následně pak užívali 4.000 IU vitaminu D3 denně do konce studie. Druhá skupina užívala pouze 400 IU vitaminu D3 denně. Délka sledování byla přibližně 23 měsíců. Pacienti neužívali další vitamin D ani vápník.

Výsledky: Pacienti s vyšší dávkou vitaminu D3 rychle dosáhli vyšší hodnoty vitaminu D v krvi a tyto hladiny si po dobu studie udrželi. Pacientům s nižší denní dávkou se hladiny vitaminu D významně nezměnily.

Vitamin D3 ve vyšší dávce prodloužil přežití pacientů bez zhoršení onemocnění (PFS = progression-free survival) o dva měsíce, a to na 13 měsíců oproti 11 měsícům ve skupině s nižší dávkou vitaminu D. Tento rozdíl nebyl statisticky významný (p=0,07). Riziko zhoršení onemocnění nebo úmrtí bylo u pacientů ve skupině s vyšší dávkou vitaminu D3 o 36% nižší oproti pacientům na nižší dávce vitaminu D3 a tento rozdíl byl statisticky významný (p=0,02).

Závěry: U standardně léčených pacientů s metastatickým KRK vedlo přidání vyšší dávky vitaminu D3 ve srovnání s nižší dávkou vitaminu D3 k této obvyklé terapii k delšímu přežívání pacientů bez zhoršení stádia základního onemocnění – tento rozdíl nebyl statisticky významný. Pacienti užívající vyšší dávky vitaminu D3 však měli o 36% nižší riziko úmrtí nebo zhoršení choroby. Tato zjištění vyžadují další potvrzení ve větší klinické studii.

Full-text

Rozhovor s autorkou studie (anglicky)