Autoři provedli nejnovější meta-analýzu klinických studií hodnotících délku přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) v závislosti na jejich sérové hladině vitaminu D.

Celkově do analýzy zahrnuli 11 klinických studií s celkem 7718 pacienty s CRC. Meta-analýza potvrdila předchozí zjištění a opět prokázala delší přežití těchto pacientů v závislosti se zvyšujícími se krevními koncentracemi vitaminu D.

Výsledky: Úmrtnost pacientů s nejvyššími hladinami vitaminu D (celková mortalita) byla o 32% nižší než u pacientů s nejnižšími hladinami vitaminu D. Rovněž úmrtnost na kolorektální karcinom byla ve skupině s nejvyššími hladinami vitaminu D o 33% nižší než u pacientů s nejnižšími hladinami vitaminu D. Tyto výsledky byly statisticky vysoce signifikantní.

Těsnější souvislost mezi hladinou vitaminu D a úmrtností byla nalezena ve studiích provedených v Evropě, ve studiích s větším počtem pacientů a ve studiích s pacienty ve stádiu I-IV.

Závěry: Tato aktualizovaná meta-analýza potvrzuje a rozšiřuje robustní důkazy o těsné souvislosti mezi vyššími koncentracemi vitaminu D v krvi a delším přežitím u pacientů s CRC. Vzhledem k velmi vysokému výskytu nedostatku vitaminu D u pacientů s CRC má udržování jeho správné hladiny velký potenciál pro zlepšení prognózy těchto pacientů.

Pubmed

Full-text