V randomizované studii bylo 90 pacientům s ulcerózní kolitidou aplikováno buď 300 000 IU vitaminu D nebo 1 mL fyziologického roztoku intramuskulárně a měřeny byly sérové koncentrace vitaminu D3, CRP a genových markerů. Po intervenci bylo pozorováno snížení hladin CRP a genových markerů u pacientů, kterým byl aplikován vitamin D3.